top of page

Cestovní kancelář 

Czech Photo Travel

Horus EYE s.r.o.

Krouzova 3051/28

143 00 Praha 4

IC 28287126

DIC CZ28287126

zapsaná v OR Krajského soudu v Praze

oddíl C, vl.č. 100933

Telefon: +420 773 122 755

Email:    czechphototravel@gmail.com

Důležité dokumenty k nahlédnutí či stažení

CK je pojištěna proti úpadku u:

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku

Výpis z rejstříku
Garanční fond CK
Reklamační řád
Kontaktní formulář

Výborně! Zpráva byla přijata.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Podmínky zpracování naleznete ZDE 

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Podmínky zpracování naleznete ZDE 

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář CzechPhotoTravel, Horus EYE s.r.o. ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. Cestovní kancelář CzechPhotoTravel, Horus EYE s.r.o. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace. Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá zákazník ZDE.

bottom of page